Õpetajad

Õpetaja Kristina

Kooliks ettevalmistust ja kunsti huvialaringi viib läbi õpetaja Kristina. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli alushariduse eriala ning täiendanud end erinevatel koolitustel. Lisaks töötab ta ka lasteaia õpetajana ning on kooliteele saatnud mitu lendu lapsi.

Őpetaja Kristiina

Õpetaja Leevi Rosin

Viiuldaja Leevi Rosin on lõpetanud bakalaureuse kraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Cum Laude) dotsent Arva Leiburi viiuliklassis. Magistrikraadi omandas Leevi kõrgeima tulemusega Taanis, Aarhusi Kuninglikus Muusikaakadeemias professor Mo Yi juhendamisel. Käesoleva aasta suvel lõpetas ta Taanis edukalt solistidiplomi süvaõppe programmi.

Leevi Rosin

Mõne sõnaga meie tegemistest

Mitmekülgne arendav tegevus koolieelikutele

Meie erahuvikool on eelkooliealistele lastele, mille ülesanne on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust kaasaegses õpikeskkonnas. Meie ülesandeks on äratada lastes huvi õppimise vastu, valmistada lapsi ette kooliks, õpetada koos tegutsemist, teineteisega arvestamist, meeskonnatööd. Õppimine peab olema lapse jaoks lõbus, põnev ja mänguline. Erinevaid mängulisi võtteid kasutades õpib laps märkamatult. Oma tegevustes kasutan robot Mio`t mis töötab sarnaselt BeeBot mesilastega ja teeb lastele õppimise mängulisemaks ja põnevamaks..

Huvi õppimise vastu

Mängutegu eesmärgiks on tekitada Teie lapses huvi õppimise vastu. Oleme kindlad, et just läbi mängu omandab laps kõige paremini vaimseid ja loomingulisi oskuseid. Meie väikese, sooja ja lapsesõbraliku kollektiivi jaoks on kõik lapsed andekad ning me aitame Teie last ettevalmistada kooliks.

Mida me pakume

Eelkooli õppetöö

Huvikool Mängutegu on erahuvikool eelkooliealistele lastele, mille ülesanne on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust kaasaegses õpikeskkonnas. Meie ülesandeks on äratada lastes huvi õppimise vastu, valmistada lapsi ette kooliks, õpetada koos tegutsemist, teineteisega arvestamist, meeskonnatööd. Õppimine peab olema lapse jaoks lõbus, põnev ja mänguline. Erinevaid mängulisi võtteid kasutades õpib laps märkamatult. Oma tegevustes kasutame, robot Mio`t mis töötavad sarnaselt BeeBot mesilastele.

Robootika arendusring

Robootika arendusringi algaste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele vanuses 6-8 aastat. Algaste on mõeldud nendele lastele, kel puuduvad veel robootikaalased teadmised ning on jõukohane kõigile. Laps saab teada mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Arendusringis toimub töö LEGO WeDo 2 komplektidega. Lapsed ehitavad legodest erinevaid roboteid ning saavad neid "elama panna" tahvevlarvuti programmi abil.

Uued huviringid!!!

Kunsti huviring

Kunstiringi tundides saab laps joonistada, maalida, meisterdada erinevate töövahenditega. Töövahenditeks on pliiatsid, akrüülvärvid, guaššid, vesivärvid, savi, süsi. Tähtsal kohal on värvusõpetus. Lastel on võimalus esitleda oma töid, analüüsida ja tutvuda ka kaaslaste töödega.

Viiuliõpe

Viiulitundides õpivad lapsed keha ja käte asendi leidmist, pilli ja selle osasid, painduvate liigutuste moodustamist, poogna liikumise tunnetust keeltel, sõrmede paigutamist keeltele,tutvume noodijoonestikuga. Koostatud õppekava tekitab lastel rõõmu ja huvi viiuli ja muusika vastu.


@ 2020 Mängutegu

Website Template by marmik.ee