Huvikool Mängutegu on erahuvikool eelkooliealistele lastele, mille ülesanne on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust kaasaegses õpikeskkonnas. Meie ülesandeks on äratada lastes huvi õppimise vastu, valmistada lapsi ette kooliks, õpetada koos tegutsemist, teineteisega arvestamist, meeskonnatööd. Õppimine peab olema lapse jaoks lõbus, põnev ja mänguline. Erinevaid mängulisi võtteid kasutades õpib laps märkamatult. Oma tegevustes kasutame, robot Mio`t mis töötavad sarnaselt BeeBot mesilastele.

Mängutegu eesmärgiks on arendada Teie lapses huvi õppimise vastu. Oleme kindlad, et just läbi mängu omandab laps kõige paremini vaimseid ja loomingulisi oskuseid. Meie väikese, sooja ja lapsesõbraliku kollektiivi jaoks on kõik lapsed andekad ning me aitame Teie lapse ettevalmistada kooli jaoks.