Avaldus

Käesoleva avaldusega kinnitan soovi sõlmida Teenusleping lapse osalemiseks huvikooli töös. Esitatud avaldusega kinnitan esitatud andmete õigsust ning Avaldus on aluseks teenuslepingu sõlmimiseks:
@ Mängutegu

Website Template by marmik.ee