HUVIRINGID

Loovusring

Loovusring on mõeldud lastele vanuses 4-7a,
loovuse võlumaailma avasta-
miseks.
Siin me joonistame, maalime, meisterdame. Iga tund on erinev. Erinevatel aastaaegadel kasutame erinevaid materjale. 

EESMÄRGID:
1. Kujundada õpilastes huvi kujutava kunsti vastu
2. Tutvustada kunstis kasutatavaid
materjale, töövahendeid ning mõisteid
3. Arendada õpilaste kunstialaseid
teadmisi ja oskusi
4. Õpetada erinevaid kujutava
kunsti tehnikaid ja võtteid
5. Julgustada eneseväljendust,
fantaasiat ja loomingulist ellusuhtumist
6. Arendada käelist tegevust,
analüüsi- ja esitlusoskust.

Läbi kunsti õpib laps end väljendama, arendab iseseisvat töötamise ja keskendumise oskust, samuti ka meeskonnas töötamise oskust.

HIND:
40€ / kuu
15€ / üks kord

NB! Toimub kokkuleppel omale sobivas kohas.

Laste jooga

Laste jooga on mõeldud lastele vanuses 4-8a.
Jooga annab lastele omal lõbusal viisil edasi kasvamiseks ja eluks vajaminevad oskused ning aitab paremini mõista lastel iseennast, ümbritsevaid inimesi ja loodust.

Lisaks sellele arendab jooga ka loovust, näiteks kasutades joogas mänguasju (väiksemate laste puhul) saab mõelda nende abil ise välja muinasjutu (areneb eneseväljendus, julgus)
Eelkõige aitab tasakaalustada paremat ja vasakut ajupoolkera.

EESMÄRGID:
1. Huvi äratamine jooga kui elustiili vastu
2. Loova vabaajategevuse pakkumine
3. Inimese terviklik käsitlemine (vaimse, füüsilise ja tundekeha)
4. Jooga elementide tundmaõppimine ja ellu rakendamine
5. Emotsionaalse vastupidavuse arendamine
6. Füüsilise keha tugevdamine
7. Keskendumis- ja suhtlemisoskuse arendamine
8. Hooliva suhtumise arendamine kaaslastesse ja keskkonna vastu
9. Rõõmsameelse lapse arendamine, hoidmine

Lapsed vajavad juhendamist ja suunamist oma energia kasutamisel. Kuidas mingites olukordades suhtuda ja käituda, et ei toimuks kontrollimatuid energia purskeid mis võivad kahjustada nii last kui teisi.

HIND:
28€ / kuu
10€ / üks kord

NB! Võimalus ka kutsuda meid omale sobivasse lasteaeda.
Võta julgelt ühendust. 

Lugemisring

Eelkooli lugemisring on mõeldud lastele vanuses 5-7 a,
kes vajavad lisa toetust häälikute kuulamisel, tähtede õppimisel, loetud teksti mõistmisel, jutustamisel.

EESMÄRGID:
1. Arendada häälimis-, jutustamis- ja kirjutamisoskust läbi mängude, lugemisjooga ja kunstiliste tegevuste.
2. Tõsta tähelepanelikust ja kannatust läbi lugude kuulamiste 
3. Iga tund on omamoodi, et laps tunneks rõõmu ja saaks eduelamuse

Huviringiga saab liituda kogu õppeaasta jooksul.

HIND:
75€ / kuu
25€ / 
üks kord

Helisev eesti keel

 “Helisev eesti keel” huviring on loodud lastele vanuses 3-5a,
kelle kodune keel on vene keel. Keele õppimine peaks olema nii lapsele kui lapsevanemale võimalikult stressivaba. 

Mäng on lapse põhiline tegevus, mille kaudu ta õpib. Lisaks mängule, usume, et on keelt lihtsam õppida ka läbi erinevate käeliste ja kunstiliste tegevuste.

EESMÄRGID:

1. Tekitada lastes huvi eesti keele vastu läbi erinevate mänguliste tegevuste.
2. Arendada eesti keelset sõnavara.
3. Arendada suhtlemisoskust.

Meie tugevuseks on väikesed grupid 5-6 last. 

HIND:
65€ / kuu